Mesejáték?

Általában szeretjük a meséket. Amellett, hogy szórakoztatnak, gyönyörködtetnek, örök igazságokat találhatunk bennük. Évszázadokkal ezelőtt élt elődeink fogalmazták meg bennük álmaikat, vágyaikat, amelyeket mi, az atomkor „gyermekei” is magunkénak tekinthetünk. Megpróbáltatásaink, küzdelmeink eredményeként, jutalmaként mi is boldog, emberi életet szeretnénk élni. A XXI. században persze egy kicsit át kell értelmeznünk a klasszikus mesék szimbólumrendszerét, de adott esetben elegendő lehet a szereposztás „modernizálása” is. Képzeljük el például Grimm legszebb meséi közül „A két testvér” címűnek egy rövid részletét, a következő szereposztásban:

Oroszlán: EMMI
Királylány: diákok óvodától a felsőoktatásig
Az állatok gazdája: a (köz)oktatás
Medve, farkas, róka: a társadalmi hierarchia különböző szereplői
Nyúl: a pedagógusok

„Az oroszlán megdörzsölte a szemét, és látta, hogy a királylánynak nyoma sincs, a gazdájuk meg halott. Elkezdett rettenetesen üvölteni:
– Ki tette ezt? Medve, miért nem keltettél föl?
A medve meg a farkasnak:
– Miért nem keltettél föl?
A farkas a rókának:
– Miért nem keltettél föl?
A róka pedig a nyúlnak:
– Miért nem keltettél föl?
Szegény nyúl nem tudott mit felelni, ő lett a bűnbak. Rá akartak rontani, de kérlelni kezdte őket:
– Ne bántsatok, meglátjátok, jóváteszem, amit vétettem, életre keltem a gazdánkat. Tudok egy hegyet, terem ott egy gyökér, aki azt a szájába veszi, minden sebből és betegségből kigyógyul. Csak az a baj, hogy egy kicsit messze van, kétszáz mérföldnyire innét.
– Nem bánom, megkegyelmezek az életednek – mondta az oroszlán -, de egy nap alatt megjárd az utat, s elhozd azt a gyökeret, különben véged!”

Continue reading

FacebookTwitterGoogle+Megosztás

Jobbak lesznek a megváltoztatott szakképzési rendszerből kilépő szakmunkások?

A kormányzat mellett a lakosság nagy része is osztja azt a véleményt, hogy a régi (háború előtti és szocializmusbeli) szakmunkásképzésből jó szakmunkások jöttek ki, és az ezredforduló előtt bevezetett rendszer – amikor a négyéves szakiskolai képzés első két évében elsősorban közismereti képzés folyt, és a szakmát csak két évig tanulták – a felelős azért, hogy nincsenek ma már jó szakmunkások. Ezzel indokolta a gazdasági kamara és a koncepciójukat elfogadó kormányzat, hogy visszaállította a hároméves szakmunkásképzést, amely alig tartalmaz közismereti elemeket.

Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a most bevezetett rendszert méltányossági szempontból nem tartjuk elfogadhatónak – a zsákutcás képzés a változásokhoz alkalmazkodni képtelen, a munkaadók pillanatnyi igényeit kielégítő „egyszer használatos szakmunkásokat” képez.

Szerettem volna azonban azt is kimutatni, hogy a közvélekedéssel ellentétben nem is igaz, hogy 2+2-es, most megszüntetésre ítélt szakiskola rosszabb szakmunkásokat – pontosabban: rosszabb elhelyezkedési lehetőséggel bíró szakmunkásokat – képzett, mint a régi hároméves, szakmára koncentráló képzés.

A KSH foglalkoztatási adatainak elemzéséből a következőket tudtam megállapítani:

Röviden:

  • a régi típusú szakmunkás végzettség a középiskolai expanzió után egyértelműen rosszabb esélyeket adott, mint a mostani
  • a régi típusú szakközépiskolai végzettség rosszabb esélyeket adott, mint a mostani, érettségi után szerzett szakmai végzettség.
  • az érettségi + szakma egyértelmű előny
  • a jelenlegi szakiskolai végzettség a szakképzettség nélküli érettséginél nem rosszabb fiatal korban

Continue reading

470 napja várok egy korrekt levelet. Nem jött. Ezért most és így:

Búcsúzom… (J.A. parafrázis)

Hatvankét éves lettem én.
Nem meglepetés, csak egy tény,
habár
ma már

Ped 1-ként mi mást tehetnék?
Csupán oktatni szeretnék
még egy
kicsit.

Tovább már úgysem léphetek,
Bár összegeznem még lehet
nektek, s
nekik.

Íme hát a portfólióm.
Csak neveket kell sorolnom.
Figyel-
jetek!

Regi, Éva, Zita, Anna,
Guszti, Tomi, Luca, Réka,
Fanni, s
Rami.

Miri, Marci, Juló, Bia,
Peti, Johi, Andris, Elza,
Fruzsi, s
Tony.

Peták, Benőc, Máté, Flóra,
Zsuka, Vera, Endre, Róza,
Gazsi, s
Bözsi.

Folytathatnám napestig én,
De minek, hisz nem feledém
senki
nevét.

Mert akkor is tanár vagyok,
Ki biztosan nyomot hagyott
minden-
kiben.

Budai Éva